Bạn có biết đánh nguội là gì? Bị phạt như thế nào hay không?

đánh nguội là gì